Kamienica przy ul. Okulickiego 22 w Wałczu po kompleksowym remoncie będzie nowym miejscem do aktywizacji społeczno-zawodowej. Poprawa warunków i stworzenie nowoczesnych przestrzeni będzie możliwe dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Podpisy na umowach gwarantujących unijne dofinansowanie złożyli w piątek, 16 listopada 2018 roku w Koszalinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz dyrektor Caritasu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. Tomasz Roda

W ciągu najbliższych 13 miesięcy w kamienicy przy ul. Okulickiego 22 powstanie placówka wsparcia dziennego, mieszkanie chronione dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz przestrzeń do zajęć terapeutyczno-zawodowych. Prace modernizacyjne obejmują przebudowę klatki schodowej, wymianę dachu, rynien, okien, drzwi, podłóg i posadzek, wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej, a także montaż nowej instalacji wodociągowej, elektrycznej, sanitarnej czy centralnego ogrzewania. Dodatkowo zagospodarowany zostanie przyległy do budynku teren, a obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1,2 mln zł. Urząd Marszałkowski pokryje sporą część kosztów przedsięwzięcia. To fundusze UE w kwocie prawie 800 tys. zł. Dzięki remontowi, który powinien zakończyć się do grudnia 2019 roku, na parterze kamienicy powstanie miejsce szkoleń w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, gdzie prowadzona będzie terapia pedagogiczna oraz socjoterapeutyczna, konsultacje psychologiczne, poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych, a nawet zajęcia w ramach szkoły rodzica. Na pierwszym piętrze znajdzie się zaś mieszkanie chronione dla matek samotnie wychowujących dzieci.
 
Tekst, zdjęcia: Łukasz Jucha,  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego