Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą każdego człowieka. Aby Mieszkańcom zapewnić jego wysoki poziom – potrzebna jest stała współpraca policji i lokalnego samorządu. Dlatego też 30 listopada Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski spotkał się z Komendantem Powiatowym Policji Zbigniewem Podhorodeckim. W spotkaniu uczestniczył również Wiceburmistrz Adam Biernacki oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu Wojciech Wnuk.

Poprawa bezpieczeństwa w mieście jest jedynym z podstawowych elementów Strategii Rozwoju Miasta do 2025 r. Dlatego podczas spotkania zarówno burmistrz, jak i komendant duży nacisk kładli na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych, szczególnie w kontekście ostatnich wypadków, jakie miały miejsce na ul. Wojska Polskiego. Zarządcą tej drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dlatego też to właśnie do zarządcy zostało skierowane pismo od Komendanta Powiatowego Policji o wykonanie na tym przejściu wysepki, oświetlenia oraz ustawienia sygnalizacji świetlnej, której działanie koordynowałby radar pomiaru prędkości . Z tym samym wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wystąpił Komendant Wojewódzkiej Policji oraz Wojewoda.

 - Na ten moment w punktach newralgicznych ustawiamy patrole policyjne, które dzięki uruchomionej sygnalizacji świetlnej wymuszają na kierowcach większą ostrożność. Prowadzimy również akcje edukacyjne nie tylko dla młodzieży, ale również dla osób starszych. Jednak bez rozwiązań technicznych leżących po stronie zarządcy drogi nie możemy mówić o bezpieczeństwie. – mówił podczas spotkania Zbigniew Podchorodecki Komendant Powiatowej Policji w Wałczu.

Urząd Miasta Wałcz również wystosuje pismo do GDIKA o podjęcie pilnych decyzji i działań w sprawie poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego.  Czekamy również na zakończenie prac związanych z oświetleniem przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego, ul. Kołobrzeskiej, ul. Nowomiejskiej, ul. Okulickiego, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego, ul. Chopina.

 - Moim celem jest, aby w Wałczu przeważał ruch pieszo – rowerowy i autobusowy.  Będzie to nasz priorytet w nadchodzących latach. Jazda rowerem choćby do pracy to nie tylko zdrowie, ale mniejsze korki w mieście i czyste środowisko.  – deklarował Maciej Żebrowski Burmistrz Miasta Wałcz.

Na zakończenie spotkania obie strony zadeklarowały ścisłą współpracę na wielu wspólnych płaszczyznach, a w szczególności bezpieczeństwa Wałcza.