Realizowany przez Urząd Miasta Wałcz program „Samorząd przyjazny przedsiębiorcom” ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego. Inicjatorem tego programu jest Fundusz Pomerania. Głównymi udziałowcami Spółki są Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz Pomerania zajmuje się obsługą i finansowaniem firm w województwie zachodniopomorskim. Jest to instytucja z Otoczenia Biznesu realizująca zapisy strategii rozwoju województwa. Już od roku 2002 Fundusz wpływa na wzrost przedsiębiorczości, aktywizuje rynek pracy, wspiera rozwój technologii oraz innowacyjność, a przede wszystkim – dba o gospodarczy rozkwit regionu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: https://funduszpomerania.pl/produkty