Jesienią i zimą zwiększa się zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Zmienne warunki atmosferyczne i wcześnie zapadający zmrok znacznie pogarszają ich widoczność na drodze. Każdego roku na polskich drogach ginie ponad 1000 pieszych.

Ze wstępnych danych Policji wynika, że od stycznia do końca października 2017 roku na polskich drogach zginęło 593 pieszych. Wg danych statystycznych Komendy Głównej Policji z roku 2016 wynika, że do najmniej sprzyjających zjawisk atmosferycznych zalicza się: opady śniegu, opady deszczu, mgłę, silny wiatr, oślepiające słońce. Ograniczona widoczność, śliska nawierzchnia ma pośredni wpływ na co 5 wypadek w naszym kraju.
26 listopada na ul. Wojska Polskiego w Wałczu doszło do kolejnego potrącenia pieszego. W zawiązku z zaistniałą sytuacją kierownictwo urzędu niezwłocznie podjęło rozmowy z Powiatową i Wojewódzką Komendą Policji oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi krajowej nr 22 (Wojska Polskiego). Na najbliższy piątek (30 listopada) zostało zaplanowane spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w naszym mieście. Już dziś wałeccy policjanci patrolują najbardziej newralgiczne przejścia dla pieszych w Wałczu. Do końca grudnia bieżącego roku oświetlone zostaną przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego, ul. Kołobrzeskiej, ul. Nowomiejskiej, ul. Okulickiego, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego, ul. Chopina. Ogłoszony zostanie również przetarg na wymianę 1100 lamp na nowe ledowe. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas zadaniem priorytetowym, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby ten problem rozwiązać jak najszybciej.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.
Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników
i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone. Dodatkowo kierowcy rozwijają o wiele większe prędkości niż w obszarze zabudowanym, a piesi w ciemnych ubraniach, bez odblasków, niestety są zupełnie niewidoczni dla kierowców. Przy gorszej widoczności ocena odległości dla kierowców jest trudniejsza. Prawidłowo noszone odblaski mogą uratować życie pieszym. Taka „drobna rzecz” jak odblask, daje kierowcy o wiele więcej czasu na reakcję.
Element odblaskowy powinien być umieszczony w takim miejscu, by znalazł się w polu działania świateł samochodowych i był zauważalny dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Samochodowe światła mijania oświetlają drogę niesymetrycznie (więcej światła kierowanego jest na prawą stronę drogi), zaleca się, zatem pieszym idącym lewą stroną drogi (w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów) noszenie odblasków na prawej ręce lub nodze (od strony ruchu pojazdów).
Przestrzeganie przepisów Prawo o ruchu drogowym jest obowiązkiem wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych.
Brak elementów odblaskowych, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, zza innego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność czy też poruszanie się niewłaściwą stroną drogi mogą doprowadzić do sytuacji, w której najbardziej poszkodowanym będzie pieszy i zapłaci za to najwyższą cenę – własne życie.

W zdecydowanej większości sprawcami wypadków z pieszymi są kierujący samochodami osobowymi. Najczęstszymi przyczynami, w tych wypadkach to zbyt duża prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych oraz nieprawidłowe manewry.
Należy pamiętać, że zasada „skoro ja wiedzę kierowcę to i on mnie widzi” nie zawsze działa.
Zadbajmy o własne bezpieczeństwo!