Można by rzec, że wolność od zawsze jest kluczową sprawą dla każdego społeczeństwa. Od zarania dziejów ludzie zabiegają o wolność, afirmują wolność a nawet o nią walczą. Wieczernica patriotyczna zorganizowana przez uczniów klas I - VIII oraz III klasy gimnazjum ze Szkoły Podstawowej Nr 5 była piękną lekcją historii dla młodego pokolenia wychowanego w czasach dostatku i pokoju.

100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę to czas wspomnień trudnej i bolesnej historii oraz dumy z narodu, który wyswobodził się ze 123 - letniej niewoli. Dla młodego pokolenia wychowanego w czasach pokoju - wojna, śmierć a nawet brak dostępu do nauki, to taka sama abstrakcja jak brak dostępu do internetu. Czy jest sposób by rozumieli jak ciężką drogę musieliśmy przejść? By pamiętali o swojej historii?
Wieczernica patriotyczna zorganizowana przez uczniów klas I - VIII oraz III klasy gimnazjum ze Szkoły Podstawowej Nr 5 był prawdziwa, żywą lekcją historii.
Na tle polskich symboli, przy patriotycznej muzyce i pieśniach, mogliśmy wysłuchać wierszy, które opowiadały historię naszej drogi ku wolności. Mogliśmy przenieść się do okresu I i II wojny światowej oraz komunizmu. Wyjątkowego charakteru przedsięwzięciu nadał gościnny występ Pana Zbigniewa Marynka, który w poetyckich słowach opowiedział o życiu w PRL-u. Uczniowie biorący udział w wieczorku również stanęli na wysokości zadania i pokazali, jak pięknie możemy pamiętać o tych, którzy oddali swoje życie za to, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. W wieczernicy udział wzięli: rodzice, dziadkowie, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele. Wieczorek został przygotowany przez Panią Martę Marynka - Nowokuńska, panią Martę Szott oraz Panią Irenę Prus.

Źródło/tekst: Marta Skrzypczak - Wojtanek
Zdjęcia: Agata Juszkiewicz