Komenda Straży Miejskiej w Wałczu  przypomina o obowiązku:


- prowadzenia psów na smyczy,
- sprzątania odchodów i zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta,
- szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3
miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia.
Komenda Straży Miejskiej w Wałczu informuje jednocześnie, że z dniem 15.11.2018 r. uległa zmiana w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Zaostrzono kary przy wykroczeniach dotyczących niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i drażnienia zwierząt.
Zwiększono zarówno kwotę grzywny  (z maksymalnej kwoty 250 zł na maksymalną kwotę 1000 zł) oraz dopuszczono obok kary grzywny i kary nagany również karę ograniczenia wolności.