W dniu 19 listopada br. odbyło się I posiedzenie nowo wybranej Rady Miasta w Wałczu. Otworzył je radny senior Alfred Mikłaszewicz. Przywitał wszystkich zebranych, a w tym: m.in.:
Pawła Suskiego – posła na Sejm RP


Bogusławę Towalewską – burmistrz miasta Wałcz
Joannę Rychlik-Łukaszewicz – z-cę burmistrza
Lucynę Kabs-Małecką – sekretarza
Rafała Fischera – skarbnika
Macieja Żebrowskiego – burmistrza elekta
oraz dyrektorów i prezesów miejskich spółek i zebraną na galerii publiczność.
Obecnych było 19 radnych wobec 21 regulaminowych. Wszyscy radni złożyli przysięgę – ślubowanie.
Prowadzący obrady A. Mikłaszewicz pogratulował wszystkim radnym uzyskanie mandatu radnego na najbliższe 5 lat. Następnie radni przystąpili do wyboru przewodniczącego rady miasta.
Zgłoszono dwóch kandydatów:
Pawła Łakomego – otrzymał 13 głosów
Zdzisława Rydera – otrzymał 4 głosy.
Dwóch radnych wstrzymało się od głosu.
Tym samym przewodniczącym rady miasta został P. Łakomy.  
Kolejnym, być może najważniejszym punktem obrad było zaprzysiężenie M. Żebrowskiego na burmistrza miasta Wałcz. Po ślubowaniu były gratulacje i kwiaty a nowy burmistrz zapowiedział 5 lat wytężonej pracy na rzecz rozwoju miasta Wałcz.
B. Towalewska złożyła następnie sprawozdanie o stanie miasta.
Skrócone posiedzenie rady miasta zakończyło się wyborem wice przewodniczących rady miasta. Zostali nimi: Anna Ogonowska -12 głosów i Krzysztof Piotrowski, który otrzymał 15 głosów.
Na tym obrady zakończono a ich kontynuację przełożono na środę tj. 21 listopada na godz. 18.30.

Źródło/tekst i zdjęcia: Wydział RiPM