W dniu 16 listopada 2018 r. dokonano wymiany syreny alarmowej znajdującej się na budynku Poczty przy ul. Kilińszczaków 30. Starą syrenę mechaniczną zastąpiono nowoczesną syreną elektroniczną DSE 900S. Jest to już trzecia tego typu inwestycja w ostatnich latach. W przyszłości na terenie miasta będą wymieniane kolejne mechaniczne syreny wchodzące w skład systemu alarmowania i ostrzegania ludności.