W dniu 16 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu zwołanym przez Panią Burmistrz wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek i straży miejskiej.

Tematem było przygotowanie miasta do nadchodzącego sezonu zimowego, a z informacji przedstawionych przez zgromadzonych wynika, że miasto jest gotowe. Przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Środowiska realizują założenia planu utrzymania dróg i chodników w czystości.

Zima jest okresem szczególnie trudnym dla osób gorzej sytuowanych i bezdomnych. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zajmuje się rozdysponowaniem paczek żywnościowych z Banku Żywności. Osoby bezdomne mogą otrzymać posiłek w Dziennym Domu Pomocy. Od października rozpoczęła działalność miejska ogrzewalnia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco monitoruje osoby bezdomne.