W dniu 26 października została podpisana umowa o przyznanie środków z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, zarządzanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a implementowanego na poziomie regionalnym przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Dofinansowanie przyznane Gminie Miejskiej Wałcz to kwota 1.358.994,00zł, co stanowi ok. 80% wartości inwestycji.