W związku z przypadającym na dzień 4 listopada 2018 r. ponownym głosowaniem w wyborach Burmistrza Miasta Wałcz, podajemy poniżej terminy na załatwienie przez wyborców spraw związanych z głosowaniem:


- zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie zamiaru głosowania korespondencyjnego – do 25 października 2018 r. (dotyczy wyborców, którzy nie zgłosili takiego zamiaru przed pierwszym głosowaniem),
- złożenie wniosku przez wyborcę niepełnosprawnego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu, w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem – do 26 października 2018 r. (więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 258 44 71 w. 51 lub w pokoju nr 23 w budynku B Urzędu Miasta),
- złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania wyborcy, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych – do 30 października 2018 r. (więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 258 44 71 w. 49 lub w pokoju nr 26 w budynku B Urzędu Miasta),
- złożenie wniosku o sprawdzenie danych wyborcy, zawartych w spisie wyborców – do 29 października 2018 r. (więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 258 44 71 w. 49 lub w pokoju nr 26 w budynku B Urzędu Miasta),
- złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców miasta Wałcz, w związku ze stałym zamieszkiwaniem na terenie miasta – do 30 października 2018 r. Wniosek można złożyć również po tym terminie, ale decyzja może zostać wydana w tym przypadku już po wyborach (burmistrz zobowiązany jest wydać decyzję w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku) - więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 258 44 71 w. 49 lub w pokoju nr 26 w budynku B Urzędu Miasta.

Poniżej przydatne linki:

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień21 października 2018 r.