14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w dniu 15.10.2018 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu spotkali się z nauczycielami i pracownikami szkół włodarze naszego miasta.


Praca nauczycieli jest zawsze powołaniem. Trudno pracować w tym zawodzie bez pasji, zaangażowania, bez chęci współpracy z młodymi ludźmi. Nauczyciel nie tylko uczy, ale też wychowuje – takimi słowami ciepło przywitała zgromadzonych gości Pani Bogusława Towalewska - Burmistrz Miasta Wałcz.
Do życzeń Pani Burmistrz dołączyli się również zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP- Pan Paweł Suski, członek NSZZ „Solidarność”- Pani Katarzyna Rejniak, Starosta Powiatu Wałeckiego- Pan Bogdan Wankiewicz.

Uroczyste ślubowanie nauczycieli, którzy osiągnęli kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego rozpoczęło oficjalną część uroczystości. Ślubowanie złożyli:
- Agnieszka Czyżowska z Przedszkola nr 6,
- Joanna Łosoś z Przedszkola nr 9,
- Małgorzata Bochenek z SP nr 2
- Natalia Kulawiak- Fiałkowska z SP nr 5.
Wyróżnieni zostali również nauczyciele, którzy zdobyli stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego:
-  Barbara Cegieła – SP 5,
-  Izabela Dzierża – SP 5,
- Agata Juszkiewicz – SP 5,
- Marta Kałamaja SP 5,
- Paulina Piela SP 5,
- Wojciech Marko SP 2.
Ponadto nagrody Burmistrza za całokształt pracy dydaktycznej otrzymali:
- Ewa Hołowska – Kędzierska- SP 1
- Andrzej Łojewski –SP 2
- Iwona Urbanowicz –SP 4
- Violetta Kamińska –SP 5
- Anna Lasecka- P 5
- Elżbieta Iwańska- P 6
- Halina Kurmańska – P 8
- Józefa Jasielska – Wegner- P 9
- Monika Biesiada –SP 1
- Małgorzata Piesiak- SP 1
- Elżbieta Malingowska- SP 2
- Stanisława Gryga- SP 2
- Agnieszka Szczerbo Niefiedowicz     - SP 4
- Mirosława Rojek- SP 4
- Katarzyna Laskowska –SP 4
- Małgorzata Gałas- SP 5
- Dorota Szymczak –SP 5
- Anna Adamczewska –P 5
- Elżbieta Taźbierska –P 6
- Beata Świercz –P 8
- Katarzyna Królak –P 9

Po części oficjalnej zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać koncertu zespołu La Fonica Quartet.