W dniu 30 lipca 2018r. przedstawiciele Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej pobrali próbkę wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na Jeziorze Raduń w Wałczu przy Placu Polskim 3. Badanie wody wykazało przekroczenie wymagań mikrobiologicznych wody do kąpieli dotyczących Escherichia coli. W związku z powyższym na plaży w „Tawernie pod Wieżą” wprowadzony został tymczasowy zakaz kąpieli