Jakości wody - miniatura

Na podstawie  § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr 247218/18/SCZ z dnia 16.07.2018 r. z badania próbki wody pobranej z dniu 07.06.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, Punkt Poboru Próbki Wody: ul. 1-go Maja, Przedszkole nr 9,
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie wodociągu Wałcz