W minionym tygodniu policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, uroczyście obchodzili 99 rocznicę powołania Policji Państwowej. Z tej okazji w sali konferencyjnej hotelu Lider w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu, odbyła się uroczysta zbiórka. W uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Zachodniopomorski i z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz zaproszeni goście. Były mianowania na wyższe stopnie policyjne, wyróżnienia i nagrody.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Wicewojewodzie  Zachodniopomorskiemu oraz odegrania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Wałczu insp. Zbigniew Podhorodecki i przywitał gości, wśród których zaproszeni byli przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury i sądownictwa, wojska, nadleśnictwa oraz radni. Odczytane zostały postanowienia i rozkazy, a następnie gratulacje dla mianowanych policjantów i policjantek na wyższe stopnie policyjne. Były także wyróżnienia, w postaci pamiątkowych ryngrafów dla pracowników cywilnych wałeckiej komendy oraz wyróżnienia od władz samorządowych. Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz dziękował policjantom za trud ich codziennej służby, zaangażowanie i poświęcenie. Były również podziękowania dla władz lokalnych za pomoc i wsparcie, także finansowe. W imieniu samorządowców głos zabrał Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, mówiąc o rosnącym poczuciu bezpieczeństwa wśród obywateli, dzięki efektom pracy policjantów. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski gratulował policjantkom i policjantom dobrych wyników w służbie, życząc dalszych sukcesów. Dziękował także pracownikom cywilnym komendy.  Uroczystość zakończyła się krótką częścią artystyczną w wykonaniu córki mianowanej policjantki, która zaśpiewała dwa utwory muzyczne. Zaproszony gość ma już sukcesy artystyczne na swoim koncie.
Na koniec wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek.
Patronat nad Świętem Policji objął minister MSWiA.


Źródło/tekst: mł. asp. Beata  Budzyń
Zdjęcia zostały udostępnione przez Komendę Powiatową Policji