Wałcz jest największym ośrodkiem przemysłu metalowego w południowej części województwa zachodniopomorskiego.  Działa tu także prężnie blisko 2 500 podmiotów gospodarczych innych branż. Należą do nich firmy polskie oraz te z udziałem kapitału zagranicznego, część z nich ma swoją siedzibę w „Podstrefie Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Obszar Strefy przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową i usługową.

Tereny inwestycyjne zlokalizowane są przy przebiegających przez Wałcz drogach krajowych, na obrzeżach miasta. Dużym udogodnieniem jest również istnienie dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych oraz łatwy dostęp do bocznicy kolejowej. Większość działek posiada dostęp do infrastruktury elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej. Tereny inwestycyjne będące w posiadaniu Gminy Miejskiej Wałcz są przygotowane do użytkowania, co pozwala na ich szybkie zagospodarowanie.
Obecnie łączna powierzchnia „Podstrefy Wałcz” wynosi 56,7961 ha, w tym wolnych terenów do zainwestowania ok. 38ha. Kilku dotychczasowych inwestorów z satysfakcjonującą efektywnością rozwija swoje gospodarcze przedsięwzięcia.
Korzyści podatkowe dla inwestorów w Słupskiej SSE


1.    Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia korzystają z pomocy regionalnej w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu: realizacji nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy.
2.    Rada Miejska w Wałczu całkowicie  zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle na terenie Strefy w Wałczu w ramach pomocy de minimis.
Dodatkowe udogodnienia
•    stały kontakt władz samorządowych z inwestorem przez cały okres realizacji inwestycji i po jej zakończeniu
•    gwarancja wykwalifikowanej przyszłej kadry pracowniczej
•    pomoc w nawiązywaniu szerokich kontaktów gospodarczych, w promocji i reklamie
•    nowoczesna oczyszczalnia ścieków
•    duży węzeł drogowy
•    czyste środowisko
•    pełen zakres instytucji obsługi biznesu