Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych, to jedno z ważniejszych zadań zawartych w „Strategii Miasta Wałcz do 2025r". 23 maja na spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanego przez Burmistrza Miasta Wałcz sprawdzaliśmy przygotowanie miasta do sezonu letniego właśnie pod kątem bezpieczeństwa. Z informacji przedstawionych przez poszczególne jednostki i instytucje wynika, że budynki zarządzane przez miasto (w tym szkoły i przedszkola) posiadają wymagane przeglądy i mogą byćw bezpieczny sposób użytkowane.

Miasto kończy przygotowania do otwarcia dwóch strzeżonych kąpielisk. Od 1 lipca na miejskich plażach pojawią się ratownicy, którzy będą dbać o bezpieczeństwo kąpiących się osób.Dbając o bezpieczeństwo naszych najmłodszych mieszkańców Wałeckie Centrum Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizują zajęcia w ramach półkolonii i warsztatów. Jeśli w okresie wakacji nie możecie Państwo zapewnić opieki swoim pociechom zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.
 
Dyżur przedszkolny pełnić będzie przedszkole na Dolnym Mieście. Z przykrością informujemy Państwa, iż nadal ogromny problem stanowią coraz częstsze akty wandalizmu. Komendant Straży Miejskiej zapewnił o częstszych patrolach w miejscach, w których najczęściej wypoczywają mieszkańcy i turyści.
 
Zakład Gospodarki komunalnej zgodnie z harmonogramem dba o czystość i koszenie traw w mieście. Należy pamiętać, że tereny przy drogach krajowych i wojewódzkich nie są własnością Gminy Miejskiej Wałcz, a wykaszanie tych terenów jest obowiązkiem zarządcy.