„Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego” Lew Tołstoj

Z okazji 70 rocznicy pożycia małżeńskiego, dnia 07 września br. Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski oraz Kierownik USC Ewa Spychalska odwiedzili Dostojnych Jubilatów Danutę i Gustawa Plutów w miejscu zamieszkania. 

Małżeństwo Szanowni Jubilaci zawarli; ślub kościelny 25.10.1952r., natomiast ślub cywilny 02.01.1953 roku w Częstochowie.

Kamienne Gody to 70 rocznica ślubu. Skojarzenie jest oczywiste
 i wskazuje na niezwykłą wytrwałość.  

Podobnie jest w małżeństwie. Związek budowany jest przez dwie osoby,
a każda z nich wnosi inne wartości. Dzięki temu potrafią wspólnie zbudować relację, która niczym kamień trwa niewzruszenie przez wiele lat.

Państwo mają 4 dzieci, 7 wnucząt i 5 prawnucząt. Tworzą cudowną Rodzinę bo w miłości jest siła, która wszystko przezwycięża.

Dostojni Jubilaci to bardzo skromni, pracowici ludzie, kochający życie
i siebie nawzajem, posiadający wiele pasji, ale największa to zamiłowanie do muzyki. 

Szanowni Jubilaci otrzymali również Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie -Złote Gody przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Medal  stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat
w jednym związku małżeńskim. To niecodzienna i wspaniała chwila nie tylko dla Jubilatów, ich najbliższych i przyjaciół, ale też dla władz państwowych
 i samorządowych bo rodzina to przecież fundament społeczności.        

Szanowni Jubilaci dają świadectwo, że rodzina jest najważniejszą wartością
w życiu człowieka.

Aktu dekoracji medalami dokonał Burmistrz Miasta Wałcza Maciej Żebrowski.

Jak sami Jubilaci podkreślali, receptą na udany tak długo trwający związek to miłość przede wszystkim, wzajemne zrozumienie, kompromis i ciężka praca.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci, wnuków
i prawnuków.

 

Źródło informacji: E. Spychalska, Urząd Stanu Cywilnego