Ciepłe Mieszkanie  to kolejny projekt na który pozyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki nieustannym staraniom Burmistrza Macieja Żebrowskiego  do naszych mieszkańców trafi  
925 000,00 zł na wymianę piecy.  

 

Na czym polega projekt?

Przedsięwzięcie polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  1. zakup i montaż źródła ciepła zgodnie z wymaganiami programu,
  2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania programu.

 Dodatkowo, mogą być wykonane (istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego elementu):

  1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gado kotła,
  1. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
  2. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
  3. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.