3 marca o godzinie 14:00 w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się Gala Liderów, czyli podsumowanie 2022 roku.

Koncepcja spotkań podsumowujących była po raz pierwszy wykorzystana w 2020 roku, na pierwszym takim noworocznym podsumowaniu. Z uwagi na sytuację światową, pandemię i szereg obostrzeń blokujących możliwość szerszego spotkania się dopiero w tym roku byliśmy w stanie zorganizować pełnoprawną, drugą już, Galę Liderów. Zasadniczą myślą, która przyświecała temu przedsięwzięciu było przede wszystkim wskazanie tego co wszyscy razem, jako wałecka społeczność, wypracowaliśmy w minionym roku, a zdecydowanie był to rok ciężkiej pracy.

Miasto Wałcz, jak i cała nasza społeczność, tj. wszelkiej maści organizacje, przedsiębiorcy, służby i inne instytucje włączyły się w na początku roku w pomoc dla zmagającej się z wojną Ukrainy. Wałcz pokazał ogromne serce w tym czasie i cały czas pokazuje, aktywnie wspierając naszych wschodnich sąsiadów, w tym głównie, nasze miasta partnerskie, z którymi jesteśmy w ciągłym kontakcie.2022 rok w kilku statystykach wyglądał następująco:

 1. Liczba mieszkańców zameldowanych zarówno na pobyt stały jak i czasowy na koniec 2022r. wyniosła 22 780 osób.

 2. Liczba dzieci w wałeckich przedszkolach tych publicznych i niepublicznych wyniosła 890, uczniów we wszystkich szkołach podstawowych w 2022 r. mieliśmy 1784.

 3. Liczba  sporządzonych aktów urodzenia przez nasz Urząd Stanu Cywilnego w 2022r. wyniosła 450 szt. to o 40  więcej niż w 2021r.

 4. 172 pary zdecydowały się na zawarcie związku małżeńskiego, 5 z nich złożyło przysięgę małżeńską w plenerze, w wybranym przez siebie miejscu, w tym po raz pierwszy na wałeckim moście Kłosowkim. Miejscu uznanym za jedno z najbardziej romantycznych na Pomorzu Zachodnim.

 5. Pięknym jubileuszem Złotych Godów mogło poszczycić się 21 par, którym wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

 6. Ilość wyprodukowanych odpadów w 2022r. wyniosła prawie 7132 tony cieszy nas fakt, że to o 321 ton mniej niż w roku 2021.

 7. W 2022r. naprawiliśmy, wzmocniliśmy lub uzupełniliśmy ponad 35 000 m2 nawierzchni miejskich dróg

 8. Sprzedaliśmy kolejną działkę inwestycyjną w Podstrefie Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Liczymy, że nowa firma szybko zacznie rozwijać skrzydła, co przełoży się również na nowe miejsca pracy.

Jeżeli zaś chodzi o kwestie kulturalne, sportowe i inwestycyjne to nasze miasto może poszczycić się tym, że:

 1. Wałeckie Centrum Kultury w 2022r. zorganizowało lub współorganizowało 243 wydarzenia dla prawie 40 000 odbiorców. W repertuarze znalazły się koncerty, spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych, spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, wystawy lokalnych artystów, Festiwale, warsztaty i kabarety. W tym roku zorganizowaliśmy również tradycyjny Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej, który od 45 lat ściąga do Wałcza miłośników sztuki recytatorskiej z całej Polski. Kino w WCK odwiedziło prawie 11,5 tys.  widzów.
 2. Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz Skansen Grupy Warownej Cegielnia odwiedziło 12 500 osób. To ponad 30 wydarzeń, wystaw oraz 70 lekcji muzealnych. Najważniejsze z nich to X lecie Skansenu, a także wystawa „Drogi do domu ….. Korzec” zorganizowana przy współpracy z Klubem Współpracy Międzynarodowej.

 3. Rok 2022r. to ewidentnie rok sportowy dla miasta Wałcz. Z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu skorzystało prawie 7000 osób, które wzięły udział w ponad 50 zaplanowanych wydarzeniach. Wałczanie również bardzo chętnie brali udział w zajęciach cyklicznych organizowanych przez MOSIR. 28 różnych form aktywności i prawie 46 tyś. odbiorców. To rekordowa liczba w porównaniu z rokiem ubiegłym i może oznaczać tylko tyle, że coraz częściej zwracamy uwagę na nasze zdrowie i coraz  chętniej dbamy o kondycję.

 4. W 2022r. bardzo aktywnie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne. Złożyliśmy 11 wniosków m.in. na siłownię w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ładowarki elektryczne w mieście, działania edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i zdrowego stylu życia, doposażenie Szkół Podstawowych, remont Orlika przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu, przebudowę ul. Wileńskiej czy budowę ul. Pomorskiej.

 5. W ramach programu czyste powietrze w minionym roku do naszych mieszkańców trafiło ponad 380 000 tyś. zł, a prawie 200 000 zł przekazaliśmy w ramach projektu Poprawa, jakości powietrza w mieście Wałcz na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych.
 6. W wałeckich szkołach utworzone zostały laboratoria przyszłości z nowoczesnym wyposażeniem, w Szkole Podstawowej Nr 1 powstała w pełni wyposażona pracowania ekologiczna, a do naszych młodszych mieszkańców trafiło 384 laptopy i 6 tabletów wraz z wyposażeniem w myszki, słuchawki i powerbanki za łączna kwotę 961.000 zł.

"Wałcz sportem stoi i świadczą o tym nie tylko sukcesy wywodzących się z Wałcza olimpijczyków, ale sportowy charakter miasta potwierdzają  także statystyki uczestników innych sportowych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym oraz zawodów krajowych. W minionym roku nasi młodzi sportowcy zdobyli 53 złote medale, 52 srebrne i 37 brązowych w zawodach i mistrzostwach zarówno krajowych jak i o randze europejskiej. We współzawodnictwie dzieci i młodzieży Wałeckie Kluby zdobyły łączenie aż 243 punkty. 31 zawodników otrzymało stypendia sportowe na łączną kwotę ponad 90 000 zł, a ponad 410 tyś. trafiło w formie dotacji do klubów, w których ta sportowa młodzież trenuje." - Burmistrz Maciej Żebrowski

Na remonty chodników, budowę dróg, placów zabaw, oświetlenia, modernizację boisk i obiektów sportowych w 2022r. przeznaczyliśmy  ok. 10 mln zł jest to łącznie 11 miejskich inwestycji. Jest też grupa zadań, które rozpoczęliśmy w 2022r, a ich zakończenie zaplanowane jest na rok bieżący.  Są to m.in.

 1. Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej, ul. Chełmińskiej, ul. Chopina, ulicy Żyznej
 2. Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu.
 3. Przebudowa Publicznego Przedszkola nr 9 w Wałczu.
 4. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
 5. Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu, czyli głośna już inwestycja Remont Kina Tęcza

Poza samym elementem podsumowań Gala Liderów, jak sama nazwa wskazuje, jest także okazją do uhonorowania osób, które w minionym okresie odznaczyły się swoją aktywnością w różnych obszarach. „GWIAZDY NA DOBRY START” to wyróżnienie, które w naszym mieście po raz pierwszy zostało wprowadzone w 2020 r. właśnie po to, aby w sposób szczególny docenić odwagę, kreatywność i ciężką pracę startupów oraz firm, które niedawno pojawiły się na wałeckim rynku i doskonale sobie na nim radzą.

Laureatami tej kategorii zostali:

Apart Hotel Wałcz

Spółdzielnia Socjalna "Ważka"


Siłownia "Good Vibes"

„WAŁECKIE ANIOŁY” w naszej ocenie to symbol, który najbardziej oddaje dobre serca ludzi, które je otrzymają. Ponadto jest wyróżnieniem dla służb, instytucji i firm które zawsze w potrzebie są z nami i angażują się w życie społeczne naszego miasta. Pragniemy jeszcze raz, serdecznie podziękować wyróżnionym:

Śp. Pan Bogusław Olejnik

Ksiądz Artur Graban - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Wałczu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim
Państwo Alicja i Ireneusz Kowalczyk Transport i Spedycja Ireneusz Kowalczyk
ALBOR Wałcz
EAGLE Lasers Team
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
1 Regionalna Baza Logistyczna Wałcz
100 Batalion Łączności
104 Batalion Logistyczny


Wydarzenie stało się również platformą do wyróżnienia osób, które zostały wybrane przez mieszkańców w plebiscycie "Wałeccy Liderzy". Plebiscyt miał na celu wyłonienie i wyróżnienie liderów, którzy dzięki swojej charyzmie, wiedzy i doświadczeniu realnie wpływają na rozwój branży kultury, edukacji i sportu. Osoby, które je otrzymały rzeczywiście są prawdziwymi pasjonatami, wyróżniają się odwagą, innowacyjnym podejściem, propagują dobre praktyki i inspirują innych.


W Kategorii LIDER SPORTU mieszkańcy wyłonili Pana Konrada Gaworka, Prezesa Rakietowego Klubu Sportowego

W Kategorii LIDER KULTURY  mieszkańcy wyłonili Pana Macieja Łukaszewicza, Dyrektora Wałeckiego Centrum Kultury

W Kategorii LIDER EDUKACJI  mieszkańcy wyłonili ex aequo Panią Monikę Muszyńską-Kujas oraz Panią Monikę Biesiadę

Najbardziej prestiżową nagrodą przyznawaną raz do roku przez Burmistrza Miasta Wałcz jest laur “Złotej Korony”. Nagroda ta wręczana jest w dwóch kategoriach: gospodarczej i społecznej a jej celem jest uhonorowanie firm, instytucji i osób w sposób szczególny zasłużonych i działających na rzecz miasta Wałcz.

W kategorii gospodarczej laur "Złotej Korony" otrzymał Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

W kategorii społecznej laur "Złotej Korony" otrzymała Fundacja Nauka dla Środowiska

Gala była również okazją do uczczenia działalności salonu jubilerskiego Państwa Elżbiety i Edmunda Szczygłowskich, którzy swoje przedsiębiorstwo prowadzili na ulicy Kilińszczaków przez 50 lat.

Galę pod względem artystycznym koordynowała Pani Estera Naczk-Suska, która jednocześnie świętowała swój własny jubileusz 15-lecia działalności w zakresie edukacji wokalnej. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy przedstawicielom Studia Esti za podbudowanie wydarzenia swoimi fantastycznymi wykonaniami.
Źródło informacji: M. Ejma, Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta