Złote Gody Państwa Krystyny i Romana Dydo.

09 lutego br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – Złote Gody Państwa Krystyny i Romana Dydo.

Dostojni Jubilaci przez ponad 50 lat wspólnie dbają i pielęgnują domowe ognisko. Dokładnie 16 września 1972r. bez wahania wyruszyli wspólnie w nową drogę życia. Wyznając zasadę, że prawdziwa miłość nigdy się nie waha. I tak w miłości i szczęściu rodzinnym dotarli do pięknego jubileuszu.

Wyrazem uznania wielkiej wartości jubileuszu Złotych Godów jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, przekazując Jubilatom wyrazy uznania i podziękowania za godne, długie pożycie małżeńskie.

Dostojnym Jubilatom Burmistrz Miasta złożył życzenia, aby prawdziwa i nierozerwalna wzajemna miłość zawsze im towarzyszyła, aby nie opuszczało ich zdrowie, szczęście i pogoda ducha oraz by dzieci i wnuki wynagrodziły za trud wychowania.

Szanowni Jubilaci! Niech Państwa związek zawsze będzie inspiracją dla przyszłych małżonków.

Serdecznie gratulujemy!Źródło informacji: E. Spychalska, Urząd Stanu Cywilnego