Jubileuszu 20 - lecia Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie.

W dniu 27.01.2023 Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Adam Biernacki z  Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Anną Czerniewicz uczestniczyli w Jubileuszu 20 - lecia Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie. Fundacja od 20 lat wspiera przede wszystkim rozwój lokalny, rozwój człowieka oraz ochronę środowiska.

Jak sami mówią :” Wierzymy w skuteczność zasad zrównoważonego rozwoju oraz siłę jednostki i sens wspólnoty w działaniach dla dobra wspólnego. We współpracy z partnerami publicznymi, sektorem biznesu oraz podmiotami społecznymi podejmujemy działania badawcze, rozwojowe i trwałe wdrożenia. Działamy w krajowych i światowych sieciach NGO.”

Współpraca samorządu miejskiego  z Fundacją rozpoczęła się w roku 2012, a jej efektem było utworzenie w roku 2013 Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego. Fundacja od tego czasu na stałe „ zagościła” w lokalnym samorządzie wspierając przede wszystkim wałeckie organizacje pozarządowe, samorząd miejski zwłaszcza w trudnych okresach : pandemia i konflikt zbrojny na Ukrainie. Dziękujemy za te 11 lat współpracy , wspólnej  nauki i odkrywania nowych obszarów, w których pomagamy przede wszystkim człowiekowi.

Nagranie z uroczystości:

https://fb.watch/ina-e3vX2C/


Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych