Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, można już składać wnioski na 2023 rok o zakup preferencyjny węgla za 1950 zł brutto za tonę. Wnioski można składać do dnia 15 marca 2023 roku


Zgodnie z  w/w ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego:

  • Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.).
  • Zakup preferencyjny jest możliwy, jeżeli wnioskodawca nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 ton.
  • Do dokonania zakupu węgla od samorządu, mieszkańcy Wałcza muszą złożyć stosowny wniosek o zakup preferencyjny.
  • Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które zamieszkują w gospodarstwie domowym na rzecz, którego dokonywany jest zakup węgla, a gospodarstwo domowe prowadzone jest na terenie Gminy Miejskiej Wałcz. 
  • Maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do zakupienia to 3 tony dla osób, które nie dokonały zakupu w 2022 r. Natomiast, osoby, które dokonały zakupu w 2022 r. maksymalna ilość stanowi pozostały limit łącznego zakupu do 3 ton, tj. 3 tony minus  zakup w 2022 r.).
  • Dostępny asortyment dla Gminy Miejskiej Wałcz to węgiel groszek/ekogroszek od 8 mm do 25 mm lub orzech od 25+mm.
  • Za jakość i termin dostępności węgla odpowiadają spółki skarbu państwa.

 

Miejsce składania wniosków:

  • osobiście: w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz,  Kancelaria ogólna;
  • listownie na adres: Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz;
  • elektronicznie za pośrednictwem ePUAP.

Wniosek do pobrania