Jubileusze Złotych Godów w Urzędzie Miasta.

Dnia 2 grudnia br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyły się jubileusze
Złotych Godów Państwa:

Krystyny i Antoniego Koniecznych-  małżstwo zawarte dnia 24.12.1971r. 

Gabrieli i Zygmunta Jażewskich - małżstwo zawarte dnia 15.04.1972r.

Elżbiety i Aleksandra Kulniewów – małżstwo zawarte 16.09.1972r.

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica szczególna i wyjątkowa, tak jak wyjątkowi są Dostojni Jubilaci. Przeżyć ze sobą mimo wielu przeciwności losu, mimo trudów dnia codziennego ponad pół wieku, to nie lada sztuka.

Takie uroczystości w tut. urzędzie zdarzają się najwyżej parę razy w roku. Burmistrza Miasta Wałcz Maciej Żebrowski dziękował Czcigodnym Jubilatom za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych oraz przyszłych małżonków. Medal, który otrzymali Szanowni Jubilaci jest jedynym wyróżnieniem, które można otrzymać wyłącznie we dwoje. To swoista nagroda, za to, że małżonkowie wytrwali w miłości, że byli wierni złożonej 50 lat temu przysiędze. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.

Dobre, szczęśliwe, przykładne małżeństwo jest zasługą zarówno żony jaki męża, dlatego też w podziękowaniu za przeżyte pół wieku Dostojni Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Receptą na udany związek, jak podkreślali Jubilaci, jest po prostu miłość i kompromis.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie
i wzajemnej miłości.


Źródło informacji: E. Spychalska, Urząd Stanu Cywilnego