Informujemy, iż Gmina Miejska Wałcz otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 99 420,00 zł w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty", realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Środki zostaną przeznaczone na dostosowanie budynku Urzędu Miasta Wałcz dla osób ze szczególnymi potrzebami.