W dniu dzisiejszym, pod hasłem EKO WAŁCZ,

Gmina Miejska Wałcz rozpoczęła realizację zadania w ramach realizowanego projektu „Działania edukacyjne w zakresie ochrony przyrody, zdrowego stylu życia oraz gospodarki odpadami dla mieszkańców powiatu wałeckiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach zadania odbyły się warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Młodzi Wałcza, podczas których dzieci z wałeckich przedszkoli dowiedziały się, jak ważna jest rola wody w przyrodzie, a także zgłębiły zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami.

Dzięki pomocy wałeckich szkół podstawowych, w ten dzień odbyła się również akcja sprzątania terenów wokół jezior: Zamkowego i Raduń. W nasze miasto wyruszyły klasy szkół podstawowych, które posprzątały tereny naszego miasta.

W ramach realizowanego projektu, także w dniu dzisiejszym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 wraz pracownikami Urzędu stworzyły Ekologiczny Ogródek Edukacyjny, w którym posadzonych zostało 259 szt. krzewów owocowych oraz zamontowana została tablica pamiątkowa informująca o tym, dlaczego rośliny są ważne w naszym życiu. Ogródek oprócz funkcji edukacyjnej będzie mógł również pełnić funkcję miejsca spotkań oraz miejsca odpoczynku dla mieszkańców z całego powiatu, ponieważ teren jest ogólnodostępny. Tabliczki umieszczone na terenie ogródka będą pełniły funkcję informacyjną, będą na nich opisane rośliny oraz drzewa.

Oczywiście taka Eko akcja nie mogłaby się odbyć bez niespodzianek dla najmłodszych - Przedszkolaki otrzymały: owoce, nasiona sosny, mały słodki upominek oraz krokusy z ATF Polska, zaś Uczniowie ze szkół podstawowych liczne przekąski i napoje.

Był to też idealny dzień aby podziękować Panu Łukaszowi Szymańskiemu, który z własnej inicjatywy posprzątał brzegi wałeckich jezior, przez 36 dni zebrał 6000 kg śmieci. Brawo!

W ramach realizowanego projektu, ogłoszony został w szkołach podstawowych również konkurs plastyczny „Ekologiczne gospodarstwo domowe”.

Kolejnym etapem realizacji działań będą warsztaty dot. Gospodarowania odpadami – spotkania z ATF Polska, o tematyce:

  1. Odpady powstające w Rodzinnych Ogródkach Działkowych
  2. Odpady problemowe – rodzaje i sposób postępowania
  3. Jak skutecznie ograniczać masę odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym
  4. Jak ograniczyć marnowanie żywności.

Warsztaty będą organizowane w godzinach popołudniowych (16:00 – 18:00) w terminach październik – listopad br.

Nazwa zadania: „Działania edukacyjne w zakresie ochrony przyrody, zdrowego stylu życia oraz gospodarki odpadami dla mieszkańców powiatu wałeckiego”.Źródło informacji: D. Krause, Inspektor ds. Zamówień Publicznych.