Dnia 6 października br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyły się jubileusze Złotych Godów Państwa:

Teresy i Edwarda Kaczmarczyków- małżeństwo zawarte dnia 01.04.1972r. 

Jolanty Kmieciak-Kawczyńskiej i Andrzeja Kawczyńskiego -  małżeństwo zawarte dnia 03.06.1972r. 

Wandy i Ryszarda Pęcaków- małżeństwo zawarte dnia 24.06.1972r. 

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica szczególna i wyjątkowa, tak jak wyjątkowi są Dostojni Jubilaci, którzy przeżyli razem pół wieku. Długoletnie pożycie małżeńskie to najmocniejszy z filarów każdej rodziny. Takie uroczystości w tutejszym urzędzie zdarzają się najwyżej parę razy w roku.   

Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski dziękował Czcigodnym Jubilatom za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych oraz przyszłych małżonków. 

Medal, który otrzymali Szanowni Jubilaci jest jedynym wyróżnieniem, które można otrzymać wyłącznie we dwoje. To swoista nagroda, za to, że małżonkowie wytrwali w miłości, że byli wierni złożonej 50 lat temu przysiędze.

Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.

Dobre, szczęśliwe, przykładne małżeństwo jest zasługą zarówno żony jak i męża, dlatego też w podziękowaniu za przeżyte pół wieku Dostojni Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. 

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech Państwa szczęście trwa nadal, niech w Państwa domach zawsze gości miłość, życzliwości, zaufanie.

Niech Państwa związek zawsze będzie wzorem dla przyszłych małżonków.

Serdecznie gratulujemy.Źródło informacji: E. Spychalska, Kierownik USC.