Wrażliwość na naturę i otaczającą nas przyrodę jest niezwykle ważnym elementem wychowania każdego dziecka. Celem Ekopracowni, która powstanie w Szkole Podstawowej Nr 1 jest zainteresowanie dzieci otaczającym je światem, pokazanie im miejsca człowieka w naturze oraz kształtowanie postawy szacunku dla środowiska.

 

Eko-Pracownia to nowy program WFOŚiGW w Szczecinie, który jest adresowany do szkół podstawowych i średnich. Miasto Wałcz na ten cel pozyskało nieco ponad 40 000 zł. Całkowity koszt projektu to ok 45 000 zł. Podczas konferencji, która odbyła się 22 sierpnia Marek Subocz - Prezes Funduszu i Burmistrz Miasta Wałcz – Maciej Żebrowski podpisali umowę o dofinansowaniu. Inicjatorkami utworzenia takiej klasy w wałeckiej „Kornelówce” były dwie nauczycielki Pani Justyna Wilczyńska i Joanna Masłowska. Tytuł projektu "Tam, gdzie jeziora, błękity" jest naprawdę iście wałecki i wydaje się być całkowicie dostosowany do otaczającej nas natury. W ramach pozyskanych środków planowany jest zakup m.in.  mikroskopów, zestawów do badania wody, zestawu Moduł Woda, monitora interaktywnego, laptopa, akwarium.

W ramach realizacji programu Szkoła podejmie współpracę m.in. z Nadleśnictwem Wałcz, Nadleśnictwem Płytnica, Urzędem Miasta, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu, Elektrownią wodną w Głusku, Drawieńskim Parkiem Narodowym czy Gospodarstwem Rybackim w Wałczu.

Pracownia zostanie wykonana do 30 listopada br.

 

W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Poseł Czesław Hoc, Wicewojewoda Pan Tomasz Wójcik, Radni Miasta Wałcz, Dyrektor Szkoły Pani Ewa Hołowska – Kędzierska, oraz pomysłodawczynie projektu Pani Justyn Wilczyńska i Joanna Masłowska. Mamy nadzieję, że wkrótce takie pracownie powstaną w każdej szkole.

 

 „Zadanie realizowane dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Umowy Dotacji na 2022D3283K na dofinansowanie zadania: Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu”.

 

Źródło informacji: Wydział Edukacji