Szanowni Państwo,

od dnia 17 sierpnia 2022 roku gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o „DODATEK WĘGLOWY” w wysokości 3 tys. złotych.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 złotych i  będzie przyznawany jednorazowo.  Wnioski o wypłatę dodatku można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu, ul. Nowomiejska 4, Pokój nr 11 (I piętro), od  poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30  lub drogą elektroniczną przez ePUAP do dnia 30 listopada 2022 roku.

tel. kontaktowy  880-296-483

 Ważne: Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się z wykorzystaniem profilu zaufanego (nie e-mailem jako załącznik, skan, zdjęcie itp.).

Więcej informacji na stronie http://bip.mops.walcz.pl/242-dodatek-weglowy.html