Burmistrz Miasta zaprasza w ramach akcji profilaktycznej Strefa % ZERO,

do spędzania czasu wolnego na parku wodnym przy kąpielisku miejskim nad jeziorem Raduń, codziennie w  godzinach od 10.00 - 18.00 od dnia 23 lipca 2022 r. 

Informujemy, że zasady korzystania z parku wodnego określa regulamin i apelujemy o jego przestrzeganie i spędzanie czasu wolnego w warunkach bezpiecznych (plik do pobrania).Źródło informacji: A. Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych