Jubileusz 100 lat życia to niecodzienna i doniosła uroczystość.

W dniu dzisiejszym setne urodziny obchodzi mieszkanka naszej miejscowości Pani Halina Bielecka z domu Zawadzka, wieloletnia nauczycielka języka polskiego. Najpierw Pani Halina pracowała w wałeckiej Szkole Podstawowej nr 1, a potem, aż do emerytury, w Zasadniczej Szkole Zawodowej i technikum Mechanicznym w Wałczu.

Z tej okazji Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Beata Jędrowska odwiedzili  Szanowną Jubilatkę w miejscu jej zamieszkania. Pani Halina przyjęła gratulacje oraz życzenia dalszych lat życia, spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Pan Burmistrz wręczył Jubilatce kwiaty, a także odczytał i przekazał listy gratulacyjne wystosowane przez: Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. W  tej wzruszającej uroczystości Jubilatce towarzyszyła rodzina.

Pani Halina Bielecka urodziła się 17 czerwca 1922 r. w Warszawie. Uczyła się u sióstr Nazaretanek, a w czasie wojny na tajnych kompletach. Po wojnie studiowała polonistykę w Łódzkim Uniwersytecie. W czasie wojny straciła brata, żołnierza AK, więzionego na Pawiaku i rozstrzelanego w ruinach getta warszawskiego. Była żoną lekarza wojskowego, pediatry, wieloletniego ordynatora oddziału dziecięcego w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu.

Ma czworo dzieci, jedenaścioro wnuków i dziewięcioro prawnuków. Jest kochającą matką, babcią i prababcią. Do dnia obecnego ma doskonałą pamięć, wiele czyta, zwłaszcza książki historyczne i pamiętnikarskie, żywo interesuje się bieżącymi wydarzeniami i polityką. Właśnie ze względu na tę doskonałą, szczegółową pamięć oraz dar barwnej opowieści, przedstawiciele IPN-u dwukrotnie nagrali z nią długi wywiad wspomnieniowy na temat czasów wojennych i powojennych. Fragmenty Jej relacji zamieszczone zostały także w filmie dokumentalnym o czasach wojennych w Białej Rawskiej.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, życzymy dużo zdrowia i miłości osób najbliższych.

 

Informacje pochodzą z materiału przekazanego przez rodzinę.

Źródło informacji: B. Jędrowska, Wydział Spraw Obywatelskich