Sto pierwsze rodziny mieszkańca  Wałcza!

Jubileusz 101 lat życia to niecodzienna i doniosła uroczystość. W dniu 20 maja  2022r.  sto pierwsze urodziny  obchodził  mieszkaniec  naszej miejscowości Pan Buko Eliasz.

Z tej okazji Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski  oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Lilla Możejko odwiedzili  Szanownego  Jubilata w miejscu  zamieszkania. Pan Buko Eliasz przyjął gratulacje oraz życzenia dalszych lat życia, spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Pan Burmistrz wręczył Jubilatowi  kwiaty i życzenia. W  tej wzruszającej uroczystości Jubilatowi  towarzyszyła najbliższa rodzina.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, życzymy dużo zdrowia i miłości osób najbliższych.