W dniu wczorajszym tj. 19 maja br. przekazaliśmy protokolarnie plac budowy,

Kierownikowi budowy p. Arturowi Kłos, reprezentującemu firmę: Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c., z siedzibą:  ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią, pod realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Chopina w Wałczu wraz z infrastrukturą, w tym między innymi budowa ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowa i budowa parkingów, zjazdów oraz chodników, przebudowa oświetlenia, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wileńską do przejazdu PKP"

  1. Wartość podpisanej umowy: 5 513 136,79 zł (brutto),
  2. Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwotą 3 912 900,83 zł (brutto),
  3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalony jest na 14 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania placu budowy – czyli do 19.07.2023r.

Projekt Zadania - do pobrania.

Źródło informacji: Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów