„Gdzie jest miłość, tam jest życie” Mahatma Gandhi

10 lutego br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyły się uroczystości obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego Dostojnych Jubilatów Państwa:

Barbary i Ryszarda Przybylskich – data zawarcia małżeństwa: 25 czerwca 1971 roku;
Anny i Mariana Osińskich – data zawarcia małżeństwa: 4 września 1971 roku;

Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. Jest to jedyne wyróżnienie, które można otrzymać wyłącznie we dwoje.


Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych małżeństw oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrza Miasta Wałcza Maciej Żebrowski.


Jak sami Jubilaci podkreślali, receptą na udany tak długo trwający związek to oprócz miłości było towarzyszące im przez wszystkie lata wzajemne zrozumienie, kompromis i ciężka praca.


Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.
Niech Państwa szczęście trwa nadal.

Niech Państwa związek będzie inspiracją dla przyszłych małżonków.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło informacji: Ewa Spychalska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego