Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.

Jan Paweł II

8 grudnia br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Jadwigi i Andrzeja Grabców.

Takie uroczystości jak ta nie zdarzają się zbyt często, jednak za każdym razem wzbudzają w nas podziw i szacunek. Niewiele jest par, które w zgodzie i szczęściu przeżywają tak długi okres czasu.


Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin złożonych w przysiędze małżeńskiej przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych małżeństw oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrza Miasta Wałcza Pan Maciej Żebrowski. Sami Jubilaci podkreślali, że źródłem powodzenia ich małżeństwa jest przede wszystkim głęboka wiara, miłość, a także towarzyszące im przez wszystkie lata wzajemne zrozumienie, kompromis i ciężka praca.


Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wielu lat w zdrowiu i  wszelkiej pomyślności . Niech Państwa szczęście trwa nadal. Niech w Państwa domach zawsze gości miłość, życzliwość i zaufanie. Niech Państwa związek będzie również inspiracją dla przyszłych małżonków.

Źródło informacji: E. Spychalska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego