Trzy lata Programu Czyste Powietrze w Województwie Zachodniopomorskim

Czyste Powietrze zmienia Pomorze Zachodnie. W ramach rządowego programu, realizowanego od 18 września 2018 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, mieszkańcy naszego regionu otrzymali niemal 145 milionów złotych dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych. Fundusz oferuje także wsparcie na ten cel w ramach pilotażu, adresowanego do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej od 3 do 20 lokali oraz wspólnot mieszkaniowych.

Okazją do podsumowania 3 lat realizacji programu Czyste Powietrze w naszym regionie było spotkanie z udziałem Tomasza Wójcika – Wicewojewody Zachodniopomorskiego, Marka Subocza - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz  Macieja Żebrowskiego – Burmistrza Wałcza.

Cel: likwidacja smogu

Czyste Powietrze to program, który kompleksowo podchodzi do tematu jakości powietrza i likwidacji niskiej emisji w Polsce. Oferuje różnego rodzaju możliwości dofinansowania i budżet w wysokości ponad 100 miliardów złotych. Od początku trwania programu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do Funduszu 8660 wniosków na kwotę 144.487.353 złotych, w tym: 123.349.995 zł to dotacje, 20.706.916 zł – pożyczki, a 430.442 zł – dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Fundusz zawarł z Beneficjentami 6473 umowy na kwotę 102.920.046,42 złotych.

Czyste Powietrze w Wałczu

Gmina Miejska Wałcz podpisała pierwsze porozumienie z WFOŚiGW w Szczecinie we wrześniu 2019 r.

  1. Od początku współpracy za pośrednictwem Urząd Miasta zostało złożone ponad 30 wniosków na łączną kwotę 228 183,00 zł. Łącznie z naszego miasta do WFOŚiGW wpłynęły 104 wnioski.
  2. Przeprowadzono liczne konsultacje i spotkania informacyjne dla mieszkańców – ostatnie odbyło się 14 września br. w Wałeckim Centrum Kultury. W pierwszej połowie grudnia planujemy zorganizować kolejne spotkanie z mieszkańcami.
  3. Do końca roku planujemy emisję spotu reklamowego w lokalnej telewizji Asta.
  4. Na wiosnę planujemy organizację festynu/pikniku ekologicznego.
  5. Od początku trwania programu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do Funduszu 8660 wniosków na kwotę 144.487.353 złotych, w tym: 123.349.995 zł to dotacje, 20.706.916 zł – pożyczki, a 430.442 zł – dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Fundusz zawarł z Beneficjentami 6473 umowy na kwotę 102.920.046,42 zł.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Punkt funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. od 7:30 do 15:30.

Od powstania punktu (tj. 15 czerwca 2021 r.) przeprowadzono ponad 100 konsultacji z osobami zainteresowanymi programem. Ze środków przekazanych przez WFOŚiGW w Szczecinie został zakupiony sprzęt komputerowy (laptop i urządzenie wielofunkcyjne), dzięki któremu interesanci przy pomocy urzędnika mogą wypełnić oraz wydrukować wniosek.

Na tym nie koniec. Czyste Powietrze to dla nas jeden z topowych tematów, dlatego też korzystamy również z innych programów, tj . Zachodniopomorski Program Antysmogowy – Poprawa jakości powietrza w Mieście Wałcz. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego tym razem zostały przekazane na wymianę tzw. „kopciuchów” i termomodernizację domków jednorodzinnych.