16 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie, w trakcie którego Burmistrz Maciej Żebrowski podziękował wolontariuszom

zaangażowanym w obsługę Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa realizowanego przez Pilski Bank Żywności na terenie Wałcza we współpracy z Zachodniopomorskim Związkiem Głuchych – Oddział Terenowy Wałcz.


Na ręce Pana Krzysztofa Żakowicza złożono podziękowania dla Zarządu Stowarzyszenia, natomiast wolontariuszom za okazaną pomoc, licząc na dalszą współpracę.


Szczególne podziękowania otrzymała Anna Kałamarz, która od pierwszej dostawy żywności, tj. od roku 2014, aktywnie pomaga jako wolontariuszka.

Dziękujemy raz jeszcze i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z prowadzonej działalności na rzecz mieszkańców.

Żródło informacji: Natalia Wysocka, Wydział Spraw Społecznych