Grupa nieformalna przyjaciół wałeckich niewidomych z patronem Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych „EWA”

w dniach 25.09.- 31.10.2021 realizuje projekt „Radość z Widzenia bez Patrzenia” w ramach MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO W WOJEWÓDZTWIE

ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023.

Celami projektu są:

- wzrost wiedzy mieszkańców Wałcza o życiu codziennym grupy niewidomych czy niedowidzących (spotkanie z mieszkańcami, pokaz sprzętu dla niewidomych, pomalowanie ławki upamiętniającej datę 15 października, omówienie wskazówek do zachowywania się w miejscach publicznych i rozumienia oznaczeń dla niewidomych, poznanie, kim jest pies przewodnik, gra w warcaby z niewidomym).

- wzbudzenie poczucia tolerancji wobec drugiej osoby,

- poznanie instytucji wspierających niewidomych, jaka jest pomoc państwa dla tej grupy, gdzie udać się po pomoc,

- poprawa kondycji psychicznej tej grupy niepełnosprawności (warsztaty wzmocnienia), zmniejszenie poczucia wyobcowania ze społeczeństwa,

- zorganizowanie spotkania dla grupy docelowej połączonego z zabawami animacyjnymi i poczęstunkiem,

- wsparcie w organizacji obchodów Światowego Dnia Białej Laski.

Na upamiętnienie tego projektu na skwerze Kaszewskiego pomalowana została ławka.


Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków #NOWEFIO, czyli przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Źródło informacji: Jolanta Parandyk, prezes SKAiT ”EWA”