Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”. Projekt dofinansowany jest z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt zapewnia wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050,00 zł na utworzenie przedsiębiorstwa. W ramach projektu można również uzyskać bezzwrotną finansową pomoc pomostową w wysokości 2 800,00 zł na miesiąc przez okres 6 miesięcy. Pomoc pomostowa przeznaczona może być na opłaty ZUS, podatki, koszty lokalowe, media, usługi księgowe, itp.  

Uczestnik projektu skorzysta ze szkoleń podczas których uzyska  wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomoc przy opracowaniu biznesplanu swojego biznesu. Projekt skierowany jest do młodych ludzi, pozostających bez pracy, w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. zachodniopomorskiego w terminie od 01.09.2021 r.  do 28.02.2023 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • diagnoza kompetencji i predyspozycji kandydatów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie szkoleniowe
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości
  • finansowe wsparcie pomostowe

 

Osoba do kontaktu: Dorota Miśkiewicz, Specjalista ds. Projektów, Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, tel. 790-621-662