Informujemy o zakończeniu robót budowlanych na zadaniu pn.: "Przebudowa oraz rozbudowa drogi gminnej nr 720042Z wzdłuż ulicy Morzyce w Wałczu".

Podstawowe parametry:

 1. Przebudowie podlegał:
  1. odcinek ul. Morzyce o dług. ok. 1,1 km, który poszerzony został do szerokości = 5,00 m. Nawierzchnia bitumiczna typu SMA,
  2. Chodnik wraz ze zjazdami, na długości ok. 400 mb, o nawierzchni z kostki betonowej,
  3. Zatoka autobusowa ( 1 szt.), o nawierzchni z kostki kamiennej.
 2. Wybudowano:
  1. sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1,7 km wraz ze studniami rewizyjnymi (34 szt.) i wpustami deszczowymi (59 szt.),
  2. szczelny zbiornik retencyjny,
  3. przepompownię wód deszczowych,
  4. rurociąg tłoczny (491 m) wraz ze studnią rozprężną,
  5. drogę z płyt ażurowych, szer. 4,00 m i dług. ok. 60 mb

Wartość całego zadania ok. 5 070 000 zł brutto, generalny wykonawca: „Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński” ze Złotowa.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 872 998,24 zł.

Źródło informacji: Piotr Bręk, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów