Najbliższy termin wydawania żywności dla osób, które nie odbierały żywności w miesiącach od grudnia do końca czerwca , to 6 sierpień w godz.16.00-17.00

Warunkiem otrzymania paczek żywnościowych jest posiadanie skierowania oraz dowodu osobistego (osoby które nie otrzymały skierowań przychodzą tylko z dowodem osobistym).

Miejsce wydawania żywności: dziedziniec od wewnętrznej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12 (przy garażach).