Podczas narady dyrektorów przedszkoli w ratuszu miejskim miała miejsce uroczystość wręczenia zarządzeń Burmistrza Miasta Wałcz

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora. Do dnia 31 sierpnia 2024 roku powierzenie przedłużono Pani Annie Laseckiej - dyrektorce Publicznego Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi oraz Pani Halinie Kurmańskiej, kierującej Publicznym Przedszkolem nr 8 „Promyk”.


Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski złożył Paniom Dyrektorkom podziękowania za dotychczasową wzorową pracę i przekazał najlepsze życzenia na czas nowej kadencji.

Źródło informacji: J. Chłopińska, Naczelnik Wydziału Edukacji