W 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 460 urodzeń, to niestety o 72 mniej niż w 2019 r.

Od kilku lat rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek.

Tak było również w minionym roku: urodziło się 222 chłopców i 172 dziewczynki. Wśród chłopców najpopularniejszym imieniem okazał się Antoni, a rodzice dziewczynek najczęściej decydowali się na imię Zuzanna. Popularnością cieszyły się także takie imiona jak: Hanna, Tymon, Michał czy Franciszek. W pojedynczych  przypadkach rodzice wybierali dla swych pociech imiona rzadziej spotykane, czasem obcojęzyczne m in. Nastia, Jaśmina, Oriana, Florian, Natan. W 2020 roku tutejszy USC nie wydał żadnej decyzji odmownej dotyczącej nadania imienia wybranego przez rodziców. W ubiegłym roku sporządzono również 66 aktów urodzeń dzieci, które urodziły się poza granicami Polski.       

Spadła liczba zawieranych małżeństw.

W 2020 roku wałecki USC sporządził 146 aktów, dla porównania w 2019 roku było ich 196. Najwięcej ślubów zawierano w miesiącach letnich. Sytuacja epidemiologiczna spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 oraz związane z nią obostrzenia i ograniczenia pokrzyżowała plany wielu młodym parom, które przełożyły zaplanowane śluby na 2021 r.

W ubiegłym roku zarejestrowano 564 zgony to, aż o 118 więcej niż w 2019 r.

Wpływ na liczbę sporządzonych aktów zgonów miała niewątpliwie pandemia.

Jesteśmy jednak optymistami i wierzymy, że rok 2021 przychylny będzie w radosne wydarzenia narodzin dzieci i zaślubin.

Źródło informacji: E. Spychalska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego