Poniedziałek, 18 stycznia, to ważny dzień dla wałeckiej oświaty - po okresie sześciu tygodni nauczania prowadzonego w trybie zdalnym, po przerwie świątecznej i dwutygodniowych feriach zimowych do szkół podstawowych wracają uczniowie klas I-III. 


Łącznie w czterech naszych szkołach naukę ponawiają 33 klasy, w których uczy się ponad 500 dzieci. Z danych spływających ze szkół wynika, że frekwencja dzieci osiągnęła około. 90% a nauczycieli 98%.

W placówkach najwyższa mobilizacja: przygotowane są sale lekcyjne, toalety, sale sportowe. Pełną parą ruszają dzisiaj kuchnie szkolne, stołówki i świetlice.


Dyrektorzy, działając zgodnie z MEN-owskimi rozporządzeniami oraz zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, opracowali rozwiązania logistyczne, które pozwalają na właściwą organizację nauki w warunkach reżimu sanitarnego.
To oznacza nie tylko pomiar temperatury czy dezynfekcję klas - to także opracowanie i wdrożenie procedur korzystania z części wspólnych, czyli toalet, ciągów komunikacyjnych, stołówki, pomieszczeń świetlicy, szatni.


W praktyce wygląda to tak:
dla poszczególnych poziomów, czyli dla klas pierwszych, drugich oraz trzecich wyznaczono odrębne wejścia do szkoły. Strefa dla rodziców czy innych osób odprowadzających maluchy jest usytuowana blisko wejścia; dalej wejść nie wolno.

Uczniowie przebywają cały dzień w jednej sali lekcyjnej. Poza zajęciami przedmiotowymi typu języki obce, informatyka czy w-f dzieci pozostają  pod opieką jednego nauczyciela specjalisty w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Świetlice szkolne również pracują z podziałem na poziomy klas i, o ile to będzie możliwe, gromadzić się w nich będą dzieci wyłącznie z jednej klasy.


W częściach wspólnych wydzielono strefy dla poszczególnych klas. O organizacji czasu pracy, tj. o rozkładzie przerw, decydują nauczyciele. Ważne jest, aby podczas przerw nie  było zagęszczenia na korytarzach.


Dyrektorzy podzielili na sektory przestrzeń na zewnętrznych placach zabaw i boiskach, gdzie uczniowie przebywają podczas przerw lub zajęć wychowania fizycznego.


Zadaniem priorytetowym będzie utrzymywanie dystansu. Równolegle zadbać należy o dezynfekcję pomieszczeń. Nasze placówki są świetnie wyposażone w maszyny i sprzęt sprzątający oraz wysokiej płyny odkażające i środki ochrony osobistej. W grudniu, dzięki uzyskaniu grantu z Urzędu Marszałkowskiego, doposażyliśmy miejskie placówki oświatowe dokonując zakupów sprzętu i środków na kwotę sięgającą niemal 280 tysięcy złotych.  Mamy nadzieję, że przełoży się to na wzrost poziomu bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników.

 

Witając dzisiaj maluchy w szkole, koniecznie należy wspomnieć o grupie zawodowej, która od początku roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi. To nasi nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracji i obsługi w przedszkolach. Nasi cisi bohaterowie, o których rząd zapomniał zupełnie, podczas gdy oni codziennie narażają się na zakażenie.

W każdym przedszkolu na covid zachorowało więcej niż 50% obsługi, z dyrektorami włącznie. Mimo tych przeciwności nie zamknęliśmy żadnej placówki choćby na jeden dzień.

Dyrektorzy bardzo sprawnie organizowali zastępstwa, łączyli grupy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a gdy brakowało pracowników obsługowych korzystali z pomocy dyrektorów szkół, którzy oddelegowywali swoich kucharzy, pomoce kuchenne czy sprzątaczki do przedszkoli.

Wszystkim społecznościom szkolnym rozpoczynającym nowy etap roku szkolnego 2020/2021 życzymy zdrowia i radości, zadowolenia z codziennych postępów każdego ucznia i dumy z małych i większych sukcesów.

Źródło informacji: J. Chłopińska, Naczelnik Wydziału Edukacji