Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Reginy Pająk,

mieszkanki naszego miasta, aktywnej społeczniczki działającej w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Wałcz, Przewodniczącej Stowarzyszenia „ Rodzina Wojskowa” oraz członkini Miejskiej Rady Seniorów.


Pani Regina Pająk na stałe wpisała się w historię  naszego miasta.


Składamy najszersze kondolencje Rodzinie.

- Burmistrz miasta Wałcz Maciej Zebrowski oraz pracownicy Urzędu Miasta w Wałczu.