16 października 2020 roku Szkoła podstawowa nr 4 w Wałczu była organizatorem Gry Miejskiej pt: „Historia sportu wałeckiego”.

Była to impreza wpisana w 56. Centralne Uroczystości  Dni Olimpijczyka.

Zaproszono do udziału wszystkie szkoły podstawowe z Wałcza tj.

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana
  3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego
  4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

Celem przeprowadzenia działań było rozpowszechnienie wśród wałeckich uczniów wiedzy na temat wałeckiego olimpizmu oraz poszerzenie informacji dotyczących olimpijczyków wywodzących się z naszego miasta.

Na mapie miasta zaznaczono charakterystyczne punkty. W każdym z tych miejsc uczniowie mieli przygotowane zadania do wykonania (teoretyczne lub sprawnościowe), za które uzyskiwali punkty za czas oraz poprawność wykonania. Cała rywalizacja kończyła się w Szkole Podstawowej nr 4, gdzie ostatnim zadaniem było wykonanie plakatu z hasłem promującym sport i zdrowie.

W klasyfikacji generalnej szkoły zajęły odpowiednio:

  1. Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 4
  2. Miejsce II – Szkoła Podstawowa nr 5
  3. Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 1
  4. Miejsce IV – Szkoła Postawowa nr 2

 

Na zakończeniu dyrektor Iwona Urbanowicz wraz z wicedyrektor Karoliną Brzeczko oraz wicedyrektor Iwoną Buciak wręczyła uczniom puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Koordynatorem działam była nauczycielka wychowania fizycznego - Marta Romanowska.

Źródło informacji: SP4 w Wałczu