„Prawdziwa miłość zaczyna się tam,

gdzie niczego już w zamian nie oczekuje.”

Antoine de Saint-Exupéry

W dniach 17 września br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa:

  1. Haliny i Józefa Frydryków

natomiast 18 września br. Państwa:

  1. Krystyny i Jana Konwińskich
  2. Ireny i Jana Widawskich

Takie uroczystości jak ta - mówiła Ewa Spychalska, kierownik USC - nie zdarzają się zbyt często, jednak za każdym razem wzbudzają w nas podziw i szacunek. Niewiele jest par, które w zgodzie i szczęściu przeżywają tak długi okres czasu.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych małżeństw oraz aktu dekoracji dokonał burmistrz Wałcza Pan Maciej Żebrowski. Sami Jubilaci podkreślali, że źródłem powodzenia ich małżeństwa jest przede wszystkim miłość, a także towarzyszące im przez wszystkie lata wzajemne zrozumienie, kompromis i ciężka praca.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wielu lat w zdrowiu i  wszelkiej pomyślności. Niech Państwa szczęście trwa nadal. Niech w Państwa domach zawsze gości miłość, życzliwość i zaufanie. Niech Państwa związek będzie również inspiracją dla przyszłych małżonków.

Źródło informacji: E. Spychalska, kierownik USC w Wałczu