Dziś (3 sierpnia 2020 r.) w wałeckim ratuszu odbyło się podpisanie dwóch umów na finansowe wsparcie renowacji

dwóch zabytkowych budynków w Wałczu – Kościoła św. Mikołaja w Wałczu oraz domu przy ul. Kolejowej 4.


W spotkaniu uczestniczyli - Stanisław Wziątek - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Proboszcz Parafii Świętego Mikołaja w Wałczu – ks. dr Antoni Badura, Jakub Siemieński – Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Kolejowa 4, Radna Bogusława Towalewska oraz Zastępca Burmistrza – Adam Biernacki.


Podpisane zostały dwie umowy na kwoty 20 000 zł każda.


Kościół św. Mikołaja w Wałczu to neogotycki zabytek z XIX wieku, który remontowany jest cyklicznie już od kilku lat. Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwe będzie poprowadzenie kolejnych prac remontowo-konserwatorskich na elewacji.


Dotacja posłuży także jako wsparcie dla zaplanowanych prac remontowych dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 4. Zarządca nieruchomości zapowiedział, że docelowo planowany jest znacznie większy zakres prac, obejmujący także renowację elewacji i klatki schodowej.

Źródło informacji: RiPM