Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

zaprasza na zajęcia grupowe dla osób,  które chcą zwiększyć swoje umiejętności radzenia sobie z gniewem, złością, agresją i/ lub przemocą wobec bliskich.


Liczba miejsc ograniczona.
Termin: sierpień – listopad 2020
Miejsce: PCPR Wałcz, ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 (były szpital)


Szczegółowe informacje: Punkt Konsultacyjny i Interwenci Kryzysowej PCPR pokój 10-11 , tel. 67 345 0536Źródło informacji: Anna Gródka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych