Dzisiaj oficjalnie została otwarta placówka wsparcia dziennego "Świetlica Planeta Kreatywna" przy ul. Kilińszczaków 13.

Placówka prowadzona będzie przez Fundację Planeta Kreatywna na zlecenie Gminy Miejskiej Wałcz w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.


Świetlica, czynna od 1 lipca do 31 sierpnia br. w godzinach 16.00-20.00 od poniedziałku do czwartku. Od 1 września 2020 r. od poniedziałku do soboty.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia. Zgłosić się może każdy, wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Liczba miejsc ograniczona.

Zachowujemy wszelkie środki ostrożności.

Zapraszamy!

Zachęcamy do kontaktu -  Monika, tel. 503189936

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 
Projekt sfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Wałcz.

Źródło informacji: Anna Gródka, Naczelnik wydziału Spraw Społecznych